پشم سنگ ضایعاتی

این محصول حاصل آرایش و دور ریز و صاف کردن محصولات مختلف بوده و در جاهایی که بتوان آن را کوبید و به عنوان عایق استفاده کرد همان کار آیی محصولات پشم سنگ را دارد.

پشم سنگ ضایعاتی کاربرد های متفاوتی دارد از قبیل جداره های کوره های پخت ، کف ساختمان ها ، استفاده در رزین ها و ….

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.