مشخصات عایق هاي پشم سنگ

مشخصات عایق هاي پشم سنگ

مشخصات پشم سنگ

ضریب انتقال حرارت پشم سنگ (همانند همه مواد موجود در طبیعت) با افزایش دما، افزایش می یابد. نمودار زیرتغییرات ضریب انتقال حرارت پشم سنگ با متناسب با افزایش دما را نشان می دهد. (توجه شود که واحد ضریب انتقال حرارت در نمودار BtU است).

ترکیب شیمیایی پشم سنگ عبارت است از:

ترکیبات پشم سنگ

خواص پشم سرباره بسیار نزدیک به پشم سنگ بوده و تنها تفاوت آن در ماده تشکیل دهنده آن است.

یکی از بزرگ ترین مزایاي پشم سنگ این است که نه تنها پشم سنگ خواص عایق حرارتی بسیار خوبی دارد، بلکه به عنوان عایق صوتی و ضد آتش نیز بکار می رود. ساختار الیافی پشم هاي معدنی، خواص آکوستیک و جذب صوت بسیارخوبی براي این نوع عایق ها فراهم می آورد.

همچنین مقاومت دمایی بسیار بالاي پشم سنگ و خاصت عدم انتشار دود و شعله آن، این نوع عایق ها را در زمره عایق هاي ضدآتش قرار می دهد. به این ترتیب، پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی، صوتی و ضدآتش، بهترین نوع عایق براي ساختمان سازي، اعم از مسکونی، اداري، بیمارستان ها، مدارس، کتابخانه ها، ورزشگاه ها، مساجد، رستوران ها و غیره، محسوب می شود.

از دیگر مزایاي عمده پشم سنگ در کشور ما، در دسترس بودن و قیمت ارزان آن نسبت به سایر عایق هاست. به این ترتیب، پشم سنگ و پشم سرباره، پرمصرف ترین نوع عایق در صنایع مختلف، عمدتا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و مناسب ترین نوع عایق براي عایق کاري هاي بسیار حجیم به شمار می رود.

در مقابل، یکی از نقاط ضعف اصلی پشم سنگ، عدم مقاومت آن در مقابل رطوبت است. به دلیل ساختار فیبري والیافی پشم سنگ و پشم سرباره و وجود فضاي هوایی بین الیاف ، این نوع عایق ها را در مقابل رطوبت و بخار آب بسیار نفوذپذیر می سازد. نفوذ رطوبت به درون پشم سنگ، باعث ایجاد پل حرارتی درون پشم سنگ شده و از خواص عایق بودن پشم سنگ می کاهد.

بنابراین، اگر پشم سنگ در فضاي خارجی و روباز نصب می شود و یا در مکان هایی که رطوبت نسبی در آنها بالاست، حتما باید پوشش خارجی برروي آن نصب گردد.

خوشبختانه، پوشش هاي خارجی بسیارمتنوعی از جمله فویل هاي آلومینیومی، کاغذ کرافت و پوشش هاي پارچه اي نسوز براي پشم سنگ و پشم سرباره وجود دارد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.