عایق هاي پشم سنگ و سرباره

عایق هاي پشم سنگ یا پشم هاي معدنی (Rockwool Insulation – Mineral Wools)

 استاندارد: ASTM C547 براي مقاطع لوله اي – ASTM C553 براي پتویی – ASTM C612 براي تخته اي

عایق پشم سنگ

تفاوت پشم سنگ و سرباره

 

ضریب هدایت حرارتی سرباره : اپتیمم ضریب هدایت حرارتی در دانسیته 120 kg/m3بوده ودر دماي c º 50برابر 0.040 W/mkاست.

ضریب هدایت حرارتی پشم سنگ : اپتیمم ضریب هدایت حرارتی در دانسیته 120 kg/m3بوده ودردماي 50 c ºبرابر 0.039 W/mkاست . (ضریب هدایت حرارتی پایین )

تذکر : این ضریب نشان دهنده قابلیت هدایت حرارتی است و هر چه کمتر باشد عملکرد دقیق بهتر خواهد بود به طوري که محیط گرم را گرم ومحیط سرد را سرد نگه می دارد.

ویژگی هاي آکوستیکی یا صوتی پشم سنگ و سرباره با یکدیگر برابري میکند . جذب صوت بالا (%80 ≥ )

 

پشم سنگ یا پشم معدنی، ماده اي غیرارگانیک و غیرفلزي بوده که از فیبرهاي بسیار نازك سنگ هاي آتش فشانی مانند بازالت و دولومیت به همراه مقدار سرباره کوره هاي آهن، ساخته می شود. این ترکیب، بیش از 97% محصول نهایی را تشکیل می دهد. مقدار 2 تا 3 درصد از ترکیب را مواد ارگانیک، شامل رزین هاي ترموست (به عنوان نگهدارنده و چسب) و مقدار کمی روغن تشکیل می دهند. سنگ در دماي 1600 درجه سانتی گراد ذوب شده و برروي غلطک هایی که با سرعت زیاد می چرخند، ریخته می شود. در این حالت سنگ مذاب به الیاف بسیار نازك به ضخامت  6 الی 10 میکرومتر تبدیل می شود. به این ترتیب پشم سنگ از دسته عایق هاي الیافی و فیبري محسوب می شود و خواص عایق حرارتی، صوتی و ضدآتش بسیار خوبی از خود نشان می دهد. پشم سنگ را میتوان با چگالی هاي مختلف،ابعاد و اندازه هاي متفاوت و در شکل هاي متنوع تولید نمود.

دامنه محصولات پشم سنگ از پشم خام که به صورت فله اي در محفظه هاي دیواره ها وارد می شود، تا به شکل هاي لوله اي، تخته اي، پتویی و لحافی گسترده بوده و محصولات با و یا بدون پوشش هاي خارجی عرضه می شوند.

عایق هاي پشم معدنی نزدیک به 44% کل عایق هاي بکار رفته در صنایع مختلف و ساختمان ها را شامل میشوند.

کاربردهاي عایق هاي پشم سنگ شامل صنعت ساخت و ساز، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، صنایعی که در آنها درجه حرارت بسیار بالایی وجود دارد، کوره ها و اجاق ها، کانال هاي هواي گرم، گازهاي شیمیایی و دودکشها، مخازن روغن، دیگ هاي بخار و پاتیل هاي مذاب و زمینه هاي متنوع دیگر می شود. ضریب مقاومت حرارتی پشم سنگ تا 8برابر بیشتر از بتون غیرمصلح است.

همچنین هزینه پشم سنگ از بسیاري از عایق هاي پلیمري یا ارگانیک کمتر بوده و دردسترس ترین عایق براي صنایع داخلی محسوب می شود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.