اهمیت استراتژیک پشم سنگ

امروزه جهان با تقاضاي فزاينده اي براي تامين و توليد انرژي مواجه است ، به گونه اي كه تامين انرژي به عنوان يك نياز استراتژيك و وابسته به منافع ملي و حيات كشورها محسوب شده و كشوري كه از امنيت انرژي بالاتري برخوردار باشد، رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت. بر همين اساس مديريت بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يكي از مهمترين مولفه هاي كارآمدي است كه جايگاه ويژه اي در سياست هاي كلان انرژي كشورها دارد و هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود. رشد جمعيت و روند توسعه اقتصادي كشورها موجب شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود ؛ به گونه اي كه براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي ، مصرف انرژي هر 10 سال 2 برابر مي شود و پيش بيني هاي همين اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال 2001 تا سال 2025 به ميزان 54 درصد افزايش خواهد يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به كشورهاي در حال توسعه (مثل ايران) تعلق دارد. اين در حالي است كه كشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بالايي دارد .

عایق پشم سنگ
آمارها نشان مي دهد مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در كمتر از 2 دهه به 3 برابر افزايش پيدا كرده است و متوسط مصرف انرژي سالانه حدود 10 درصد رشد و مصرف نادرست آن هزينه اي معادل 5 ميليارد دلار براي كشور در بر دارد كه در اين زمينه اتكا به روشهاي سنتي ، به كارگيري فناوري هاي قديمي در صنايع ، فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي ، نبود فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي ، عدم اطلاع رساني و آموزش هاي مناسب ، آشنا نبودن غالب افراد با اين موضوع و… همگي از دلايل افزايش سرانه مصرف انرژي در كشور به شمار مي روند. لذا با عنايت به اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي و مصرف بالاي انرژي در كشور، سياست تلاش براي بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يك ضرورت ملي بيش از پيش آشكار مي شود. ترديدي نيست كه عدم توسعه و بهره مندي از دانش و فناوري هاي نوين به منظور مصرف بهينه منابع انرژي در كشور نيز زيان هاي فراواني به همراه خواهد داشت. لذا در اين راستا تامين انرژي پايدار و بهبود روند مصرف آن در كشور، مستلزم اراده ملي و تلاشي همگاني اس ت و براي رسيدن به اين مهم مي بايست ضمن به استخدام درآوردن فناوري هاي نوين و پيشرفته ازجمله توليد برق هسته اي در جهت متنوع كردن سبد انرژي
مصرفي و اجراي اصول صرفه جويي و بهينه سازي در مصرف انرژي گامهاي اساسي برداشت.

پشم سنگ

 
بدون شك لزوم توجه روزافزون به مقوله بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي در جامعه با توجه به سير صعودي مصرف آن در كشور محتاج استدلال نيست ، نگاهي كوچك به آمار و ارقام موجود در اين زمينه ، حاكي از مصرف بالاي انرژي و عدم توجه به مساله بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور است. با اعتقاد و تاكيد بر اين كه كوشش هاي اندك براي كاهش مصرف انرژي مي تواند نتايج قابل توجهي را در سطح ملي به بار آورد، بخشهايي كه بيشترين سهم را در ميزان اتلاف انرژي كشور به خود اختصاص داده اند ذكر و متناسب با هر بخش ، پيشنهادها و راهكارهاي علمي و عملي جلوگيري از اتلاف انرژي و تلاش در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف آن ارائه شده اند. اين بخشها عبارتند از: مصارف خانگي ، حمل ونقل و بخش صنعتي .پشم سنگ اصفهان

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.